【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

29 5月

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

肝血管瘤

肝血管瘤(liver hemangioma)是肝脏最常见的良性肿瘤,发病原因尚不完全明确。

组织学分型:

1、海绵状血管瘤:(见后)最多见;

2、硬化性血管瘤:其血管腔闭合,大量的纤维组织增生,系肝血管瘤退变的结果和其终末阶段,随年龄增大,发病率增加;

3、血管内皮细胞瘤:良性,罕见,血管内皮细胞增殖活跃,可恶变;

4、毛细血管瘤:罕见,血管腔细窄,纤维间隔较多。

临床所见绝大多数属海绵状血管瘤。

肝脏海绵状血管瘤(hepatic cavernous hemangioma ,HCH)

发病原因不明,可能与雌激素有关。

幼儿少见,男:女=1:5 。

到底属于先天性错构瘤、真性肿瘤还是血管(静脉)畸形,目前尚无定论。

HCH

HCH由肝动脉供血。

HCH由扩张的异常血窦构成,无胆管,内衬单层的扁平血管内皮细胞,血窦内纤维组织不完全间隔形成海绵状结构,并充满血液,缓慢流动。

主要病理生理:血容量大而血流慢。

这种典型的病理特点,就决定了其典型的快进慢出、由周围向中央的充填式强化方式。如下图:

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

【PPT】不典型肝脏海绵状血管瘤影像诊断

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注